Czym są bongosy?

Bongosy to instrument perkusyjny rodem z Kuby – dwa trwale ze sobą złączone drewniane bębenki.

Budowa tradycyjnych bongosów jest prosta: drewniane klepki złączone ze sobą na kształt walców (czasem się zwężających) o odmiennej średnicy, lecz takiej samej wysokości. W ludowo tworzonych instrumentach jako membrany używa się skóry kozła, niejednokrotnie przymocowanej do drewna gwoździami. W dzisiejszej produkcji używa się czasem skór bizona lub cielaka, a nawet materiałów syntetycznych. Mocuje się również metalowe obręcze i śruby naciągające membranę, pozwalające na regulację jej napięcia, a co za tym idzie – brzmienia.

Na bongosach gra się podobnie jak na wszystkich tegu typu instrumentach (membranofonach), tj. poprzez uderzanie dłonią lub palcami w napiętą membranę. Istnieje wiele technik gry, jednak użytkowanie bongosów wiąże się z kilkoma wymogami. Skórę należy w miarę możliwości napinać do grania, a rozluźniać gdy instrument nie jest użytkowany. Należy również zadbać o odpowiednie nawilżenie dłoni, tak dla jakości brzmienia, jak i dla kondycji ich skóry.